Vrijblijvend gesprek? Bel 06 127 97 369

Wat is Oplossingsgericht werken?

Het Oplossingsgerichte Model komt voort uit de psychotherapie, maar is inmiddels al zeer succesvol doorgedrongen in de wereld van coaching en educatie. Het is een werkwijze die toegankelijk en toepasbaar is voor mensen in alle leeftijdsgroepen. Hieronder vindt u meer informatie over de herkomst van dit model:

OW werkt met wat er in het moment is, gericht op een gewenste toekomst, met als doel problemen op te lossen. OW beoogt samen te werken met de cliënt, die tenslotte zijn eigen situatie het best kent, om zo tot een goed werkende oplossing te komen die pragmatisch en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de cliënt. Het resultaat is een respectvolle, kortdurende coaching die werkbare oplossingen oplevert. De cliënt behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen.

OW is een pragmatische aanpak. De op zichzelf eenvoudig theorie, is duidelijk herkenbaar afkomstig vanuit het Mental Research Institute in Palo Alto (VS), de filosofie van Wittgenstein en een Boeddhistische denkwijze. Er zijn verschillende stromingen die als oorsprong van OW kunnen worden aangeduid, waaronder de werkwijze van dr. Milton Erickson, Steve de Shazer en Insoo Kim Berg.


De belangrijkste uitgangspunten en basisprincipes

 • Er is altijd verandering: verandering is onvermijdelijk.
 • Het is de bedoeling deze te identificeren en de bruikbare veranderingen in te zetten.
 • Er is altijd sprake van samenwerking.
 • Weerstand is geen bruikbaar begrip.
 • Een gedetailleerde analyse en begrip van het probleem is doorgaans van weinig hulp bij het vinden van oplossingen.
 • Geen enkel probleem doet zich altijd voor: in de uitzondering bevinden zich de sleutels tot het vinden van oplossingen. De beste manier is uit te vinden wat er precies gebeurt als het probleem zich niet voordoet.
 • Aanwijzingen voor de oplossing bevinden zich altijd recht voor onze neus in het heden.
  Je moet ze alleen weten te herkennen.
 • Er is geen ’goede’ manier om naar dingen te kijken: er zijn veel manieren om naar een situatie te kijken. Verschillende standpunten kunnen even goed werken.
 • De cliënt definieert zelf het behandel- of coachingdoel.
 • De cliënt bezit de hulpbronnen al die nodig zijn om tot oplossingen te komen.
 • Kleine veranderingen in de gewenste richting kunnen worden ingezet met groot effect. Slechts een kleine verandering is nodig. "Don’t fix what isn’t broken."

De belangrijkste oplossingsgerichte instrumenten
OW heeft een typerende wijze van denken en werken, die wezenlijk verschilt van andere modellen. Het is een zogenaamd ’interventiemodel’. Voor deze interventies zijn er allerlei oplossingsgerichte instrumenten, waarvan er velen inmiddels ook zijn doorgedrongen in andere vormen van werken.
De meest belangrijke treft u hieronder aan.

 • Aanmoedigen/uitnodigen (van spreken over oplossingen)
 • Hulpbronnen (gebruikmaken van wat er is aan competenties, ervaring, eigenschappen, etc)
 • De gewenste situatie: de ideale toekomst wordt onderhandeld en gecreëerd
 • De oplossing is niet altijd rechtevenredig met het probleem
 • Oplossingsgericht taalgebruik
 • Vragen stellen in plaats van cliënten vertellen wat zij moeten doen. Waaronder:
 • Schaalvragen
 • Vragen naar uitzonderingen
 • Complimenten
 • Uitnodigen om meer te doen van wat al werkt
 • Onderhandeling en Consensus (bijvoorbeeld over de volgende stap)
 • Eenvoud (in taal en actie).

Oplossinggericht werken is een snelle en effectieve, toekomstgerichte methodiek.

« vorige pagina


Peter Gossen


Zuidlarenstraat 57 (Dakota theater)
2545 VP Den Haag
info@mfc-groep.nl