Vrijblijvend gesprek? Bel 06 127 97 369

Algemene informatie

MFC verzorgt trainingen voor jullie organisatie die speciaal op jullie behoefte zijn aangepast en op iedere gewenste locatie verzorgd kunnen worden. De cursisten stellen met de hulp van begeleiders hun persoonlijke leerdoelen voor de training vast. Het werken met kleinere groepen strekt tot aanbeveling. Alle opleidingen, trainingen en workshops die MFC aanbiedt, zijn gebaseerd op de methodieken van ontwikkelingsgericht leren en de Gossen-leermethodiek. Een nieuwe, effectieve methodiek: de ontwikkelingsprocessen van de studenten zijn bepalend voor het programma – zonder dat de rode draad van de lessen onder druk komt te staan. MFC beschikt over goed opgeleide trainers en een zeer ruim netwerk van externe opleiders.

Maatwerk
De kennis en vaardigheden worden zoveel mogelijk in praktijksimulaties geoefend. Indien gewenst wordt zo mogelijk de werkomgeving betrokken. In een dergelijk geval zijn de resultaten van de opdrachten direct toepasbaar in de werkomgeving. Door eigen werksituaties te verwerken in de maatwerktrainingen van MFC vergroot u niet alleen de toepasbaarheid van de theorie in de praktijk, maar wordt tevens een prima uitwisseling van best practices tot stand gebracht.


Peter Gossen


Als personal coach en begeleider bij veranderingsprocessen binnen organisaties werkt hij voornamelijk op basis van ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme), de methodiek van Otto Scharmer (THEORIE U) Lees verder »