Vrijblijvend gesprek? Bel 06 127 97 369

Master Ontwikkelingsgerichte Benadering in Coaching en Counseling

Welkom in het verdiepingstraject van ontwikkelingsgerichte coaching en counseling

Peter Gossen heet je van harte welkom bij de vervolgopleiding voor coaches en counselors, de master practitioner leergang ontwikkelingsgerichte benadering.

 

De nieuwe masterclass opleiding voor OGC Ontwikkelingsgericht Coach / Counselor is een unieke vervolgopleiding voor coaches, counselors, psychologen, begeleiders in gezondheidszorg en onderwijs.

 

Deze 9-daagse training is een vervolg op basis opleidingen coachen/ counselen.

Inzichten en methodieken rondom de ontwikkeling van zelfbeeld worden toegankelijk en toepasbaar gemaakt binnen het werkterrein van de ontwikkelingsgerichte coach.

Vanuit de theorie en de literatuur is een praktisch werk protocol ontwikkeld om snel en vakkundig de cliënt te begeleiden in diens ontwikkelproces van zelfbeeld.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van modellen uit de wereld van de Theorie U ( Scharmer/ Senge) Vandamme, Ivan Boszormenyi Nagy, Onderwater, Van Damme, aangevuld met inner child werk.

Leidraad is de methodiek van de 5 dimensies van Nagy.
Interview verdieping m.b.v. Theorie U en 3rd alternative (Covey)
Bouwsteen voor de opleidingsmethodiek is de Theorie U van O. Scharmer en het VORK model (™R. van Damme)

 

Doel van de training:

Het doel van deze intensieve hogere leergang is een complete verdieping van het vak coach/ counselor op basis van de ontwikkelingsgerichte benadering.

 

Het verschil tussen ontwikkelingsgerichte coaching en reguliere coaching is de winst van kwaliteit en snelheid. Kwaliteitswinst bestaat uit diepere inzichten in de beweging in het leven van de cliënt. In deze verdieping leer ik je werken met cliënten met complexere uitdagingen, met name op het gebied van systeemvelden als relatie, zelfbeeld, boosheid en verdriet.

Door gericht te werken aan de zelfsturing van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en het intensiveren van de ik-sterkte, vergroot de cliënt het vermogen om tijdens en na een coachtraject te leren hoe hij/ zij in de toekomst nieuwe situaties in het leven succesvol op eigen kracht kan aanpakken.

Stampatronen zijn niet langer meer ondermijnend. De cliënt leert deze patronen herkennen, erkennen en in beweging te zetten. Is in staat (ook in de toekomst) om het patroon te verkennen, herkennen en erkennen.

Het inzicht en de acceptatie dat saboterend en ondermijnend gedrag een overdracht uit eerdere generaties is, zet aan tot heling van pijn en geeft een bekrachtiging van autonomie binnen relaties.

Door als coach open te staan voor eigen ontwikkeling en die van de mensen om je heen ontwikkel je een attitude die je brengt op het niveau van coachend meesterschap. De training voorziet de coach van competenties, inzichten, tools, ervaringen en helderheid in missie welke leiden tot een duurzaam proces van ontwikkeling in de levensvisie en kwaliteit van de coach.

Na deze 12- daagse training bezit de coach/ counselor de volledige kennis van ontwikkelingsgericht werken op master practitioners niveau. De kwaliteit van de coaching zal liggen op top niveau.
 

Voor wie is de training bedoeld:

 • Voor begeleiders die zich reeds alle OGC practitioner competenties van coaching eigen hebben gemaakt.
 • Voor therapeuten, psychologen counsellors, coaches die zich willen verdiepen in de aanpak van stampatronen.
 • Begeleiders binnen de gezondheidszorg/ onderwijs / welzijn met een HBO en WO denkniveau die de ontwikkelingsgerichte aanpak eigen willen maken en leren te toepassen binnen hun instellingen.
 • Voor begeleiders die zich verder willen ontwikkelen op identiteitsniveau. Die een heldere missie willen formuleren, eigen maken en van hieruit willen gaan werken.

Wat is ontwikkelingsgericht coachen:

Ik beschouw ontwikkelingsgericht coachen als een ambacht.

 

Een manier van begeleiden waarin projecten in verband worden gebracht met de (levens) ontwikkeling van inbrenger (cliënt). De ontwikkelingsgerichte coach heeft aandacht voor een cliënt zijn of haar ontwikkeling. Voor patronen welke op een gegeven moment niet meer werken. Een ontwikkelingsgerichte coach begeleidt de cliënt naar een verdere levensfase en daarbij behorende identiteit. Door projecten op deze manier uit de context te halen en te herkaderen wordt de cliënt gemotiveerd om het project tot een goed einde te brengen. Deze fantastische methodiek is als het ware een “dans”door de interne processen van de cliënt.

 

Methodiek van de training:

Voorop in deze training staat de (trans)persoonlijke benadering, de mens als geheel zien, en aandacht voor groepsprocessen. De training beslaat een intensief traject waarin coaches werken aan de methodieken van ontwikkelingsgerichte benaderingen ten aanzien van stampatronen en gedragsverschuivingen.. Theoretische modellen worden behandeld, daarna werken de coaches aan de ontwikkeling van eigen patronen, deze dienen als oefenstof voor de opgedane kennis bij de theorie.

Er bestaat de mogelijkheid om een intensief supervisie traject te volgen.

 

Samenvattend wordt er gewerkt binnen de training op drie niveaus:

 • Het persoonlijke proces binnen de trainingsdagen in duo coaching met de buddy
 • Oefenen met leerstof binnen de trainingsdagen
 • De ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude van de MP ontwikkelingsgericht coach/ counselor

Onderwerpen in de training:

 • Theorie U (seeing, sensing, pre-sensing)
 • Triadische ontwikkeling m.b.v. de VORK (™Vandamme)
 • Ontwikkelingspsychologie volgens Piaget, Erikson
 • Stampatronen en de Genogrammen
 • Systeem en hechting
 • Veilige versus onveilige hechting
 • Loyaliteitsconflicten
 • Legaten
 • Ontschuldigingsprocessen
 • Transactionele analyse
 • Autonomie als leidraad bij zelfsturing

Opbouw van de opleiding:

De opleiding is opgedeeld in een openingsdag met verdieping en achtergronden van de transpersoonlijke uitvraag technieken en de exploratie van de 5 velden van Nagy, te weten:

 • De dimensie van de feiten
 • De dimensie van de interacties
 • De dimensie van de relationele ethiek
 • De dimensie van de psychologie
 • De dimensie van de ontologie

Duur van de opleiding: 12 lesdagen

Lesdagen leergang 2016

Lesdag 1 26 maart
Lesdag 2 2 april
Lesdag 3 30 april
Lesdag 4 14 mei
Lesdag 5 28 mei
Lesdag 6 4 juni
Lesdag 7 18 juni
Lesdag 8 2 juli
Lesdag 9 24 september

Lesdag 10 8 oktober

Lesdag 11 29 oktober

Lesdag 12 12 november


Kosten van deze leergang bedragen € 2595,=

(Termijn betaling mogelijk, 3 termijnen)


Peter Gossen


Als personal coach en begeleider bij veranderingsprocessen binnen organisaties werkt hij voornamelijk op basis van ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme), de methodiek van Otto Scharmer (THEORIE U) Lees verder »