Vrijblijvend gesprek? Bel 06 127 97 369

Neurolinguistisch programmeren (NLP)

NLP bestaat uit drie activiteiten die met elkaar in verband staan. We onderscheiden drie definities met onderlinge wisselwerking:

1. NLP bestudeert de structuur van de subjectieve ervaring.
Door middel van NLP kunnen we onderzoeken welke elementen we in onze innerlijke beleving onderscheiden, wat de eigenschappen van deze elementen zijn en hoe deze met elkaar samenhangen. Deze elementen staan voor datgene wat iemand in gedachten hoort, ziet en voelt, maar ook hoe hij zijn lichaam beweegt. Oftewel, de (onbewuste) vooronderstellingen en generalisaties die als onderliggende beweegredenen aanwezig zijn. Binnen het NLP spreken we over de structuur van de subjectieve ervaring.

2. NLP bestaat uit modelleren.
We brengen het menselijk vermogen in kaart, zodat we dit overdraagbaar kunnen maken aan anderen. Zo omschreven, is NLP een soort toepasbare onderwijstechniek: een inhoudelijk, neutraal model voor het analyseren, begrijpen en vertalen naar leerbare technieken van het menselijk vermogen.

3. NLP dient als een communicatietechnologie.
Als doelgerichte communicatietechnologie geeft NLP antwoord op vragen als:
- Hoe kunnen we het gedrag van een persoon veranderen door middel van veranderingen in diens communicatie?
- Welke invloed heeft onze verbale, maar vooral ook non-verbale communicatie?
- Hoe kunnen we deze invloed gericht gebruiken?
- Op welke manier kunnen we zo veel mogelijk informatie krijgen over de structuur van de ervaring van een ander?

NLP-therapie
NLP is individueel advies of begeleiding en vindt dus één-op-één plaats. De NLP-therapeut vertaalt het probleem van de cliënt naar een doel dat impliciet aan het probleem ten grondslag ligt. Maar de cliënt kan ook zelf een doel voorleggen. De adviserend therapeut kan dan helpen om zijn geformuleerde doel (sneller) te behalen. Of hij kan de cliënt meer tevredenheid bieden over zichzelf.