Vrijblijvend gesprek? Bel 06 127 97 369

Mediation

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Je verlangt eerder naar normale leefbare verhoudingen tussen alle partijen dan de juridische steekspellen die er ook uit kunnen voortvloeien. Die rechterlijke procedures kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing en raakt de rechtsgang overbelast. Steeds vaker valt daarom de keuze op een andere vorm van conflictoplossing: mediation.

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator. De mediator staat als derde onpartijdige en onafhankelijke partner tussen de partijen in. Hij lost het probleem niet zelf op, maar zoekt met de betrokkenen naar alternatieven om zo tot een oplossing te komen. Deze katalyserende functie leidt eventueel tot een oplossing die de partijen zelf hebben aangedragen. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de belanghebbenden aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet.

De mediator gaat op zoek naar de overeenkomsten tussen de partijen hebben, het gemeen goed. In vakjargon noemen we dit het zoeken naar de common ground van de beide betrokkenen. De slagingskans van mediation is afhankelijk van de capaciteiten van de betrokkenen en het vertrouwen dat zij in de betreffende mediator hebben. Die laatste moet ook in staat zijn de gesprekspartners te stimuleren om op een voortvarende wijze een oplossing van het geschil te bereiken. Mocht de mediation onverhoopt niet leiden tot een oplossing dan staan andere (juridische) wegen ‘gewoon’ nog open.

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing.
- Mediation zorgt veelal voor een snellere oplossing.
- De kosten blijven beperkter.
- Het is een informele procedure.
- Beide partijen worden deskundig begeleid.
- Beide partijen spelen een actieve rol in het vinden van een oplossing.
- Dit biedt de ruimte voor creatieve oplossingen.
- De onnodige beschadiging van relaties wordt vermeden.
- In het geval van een gezamenlijke oplossing is de acceptatiegraad vele malen hoger.
- Mediation biedt een win-winresultaat.

MFC handelt volgens het reglement van het Nederland Mediatie Instituut (NMI).