Vrijblijvend gesprek? Bel 06 127 97 369

Stressmanagement & burn-outpreventie

Heb je het idee dat een of meerdere van de onderstaande omschrijvingen herhaaldelijk op jou van toepassing zijn?

 

  • Vermoeid, je hebt het gevoel dat je steeds sneller moe wordt of iedere dag al moe opstaat. In het weekend stort je eerder in dan dat je leuke activiteiten onderneemt.
  • Emotioneel en prikkelbaar, je kinderen, het verkeer, je partner, de voorbereidingen op een uitje/feestje/vakantie – het wordt je snel te veel. Je kan weinig hebben en wordt snel kwaad.
  • Constant aan werk denken, een belangrijk project kan ook thuis, tijdens de training of tijdens andere afspraken door je hoofd blijven gaan. Dit hoeft niet negatief zijn: dit project kan ook positieve energie opwekken. Op het moment dat je echter ’s nachts wakker ligt, omdat je piekert over de uitwerking van stap A, plan B, uitspraak C, aanpak D kan het gaan om negatieve stress.
  • Neerslachtig, welke taak je ook uitvoert, hoe je deze ook uitvoert en hoe snel je dit ook doet, eigenlijk is het nooit goed genoeg. Waarom laten ze jou deze taak uitvoeren? Je plezier in het werk neemt af.
  • Verontwaardigd, als je je door het werk kwaad, gekwetst en onrechtvaardig behandeld voelt, is dat bijna altijd een teken van schadelijke stress.

In dit geval kunnen stressmanagement en burn-outpreventie oplossingen bieden.

 

Stressmanagement
Stress is een gevoel van onrust en spanning veroorzaakt door invloeden van buitenaf. Het woord wordt ook gebruikt om de veroorzakers van de stress aan te duiden, de zogenaamde ‘stressoren'. Voorbeelden daarvan zijn werkstress, informatiestress of bazenstress. Er zijn drie belangrijke soorten van stress: spannende stress, frustrerende stress en schadelijke stress.


Spannende stress
Deze vorm wordt ook wel ‘positieve stress’ of ‘prestatiespanning’ genoemd. Deze stress laat je de uitdaging voelen die je nodig hebt om te blijven presteren. Spannende stress is niet slecht of schadelijk, maar je moet er wel enigszins tegen kunnen.

Frustrerende stress
Frustrerende stress wordt veroorzaakt door omstandigheden die je belemmeren om prestaties te leveren. Omslachtige procedures, nodeloze controles, onduidelijke besluitvorming, onheldere en vage communicatie, onduidelijke taken en bevoegdheden, te veel werk: deze obstakels leiden direct tot een lagere productie en tot frustratie en demotivatie bij de medewerkers. Frustrerende stress is nergens goed voor.


Schadelijke stress
Schadelijke stress is een vorm van stress die ernstige gevolgen kan hebben. Schadelijke stress wordt veroorzaakt door negatieve invloeden die direct tegen de persoon zijn gericht. Dit gebeurt in de meeste gevallen door een meerdere: bazenstress. Ook kan het gebeuren dat iemand door collega's gepest wordt: mobbing. Schadelijke stress leidt tot een toename van het ziekteverzuim en kan op den duur tot overspannenheid leiden.

De top-10 stressveroorzakers op het werk bestaat uit: de directe leidinggevende, de collega’s, de onzekerheid over de toekomst, te veel werk, te moeilijke taken, te makkelijke taken, de onduidelijke communicatie, een gebrek aan waardering, arbeidsconflicten of het papierwerk dat zich opstapelt.

Privéstressoren die veel voorkomen zijn: burenoverlast, huishoudelijke meningsverschillen, geluidsoverlast van de snelweg, school, voetbalveld naast je woning, de kilometers file die je iedere dag door moet, een echtscheiding, financiële problemen of het overlijden van een dierbare.

Tijdens de stresscoaching bij MFC leer je stapsgewijs stress en de stressoren te herkennen. En uiteraard hoe je hiermee om kan gaan door middel van ontspanningsoefeningen.


Burn-outpreventie
Tekst volgt nog.