Vrijblijvend gesprek? Bel 06 127 97 369

Timemanagement

Timemanagement bestaat uit technieken die proberen de spanning tussen de wenselijke tijdsbesteding en de realisatie ervan draaglijk te maken. Oftewel, heb je het gevoel dat je overloopt in het werk en hierdoor werk naar huis meeneemt. Wat weer resulteert in het gevoel van onvoldoende vrije tijd of zelfs een weekendburn-out? Dan zal timemanagement de oplossing bieden om deze gevoelens van nervositeit, geladenheid en onrust weg te nemen of te verminderen.

Traditioneel timemanagement, zoals ons dat al vanaf jonge leeftijd aangeleerd is, beoogt de netjes geplande verdeling van tijd over de taken die je die dag wil of moet aanpakken. Deze begroting van tijd veronderstelt onder meer dat het enigszins voorspelbaar is hoe lang iets gaat duren en dat je altijd kan voorzien wat er op je pad gaat komen die dag. De taken leidt je af uit de lange termijndoelen die jij of je werkgever je stelt.

Deze techniek heeft minstens twee beperkingen: het biedt weinig houvast in de vertaling van doelen naar taken. En het biedt geen Plan B als de tijdsindeling in de werkelijkheid anders uitpakt.

 

MFC is geïnspireerd door de visie van Stephen Covey. We werken met zijn seven habits of highly effective people die de vierde generatie timemanagement kenmerken. Deze modernere inzichten in timemanagement draaien in basis om de principes en de prioriteiten die de cliënt stelt in alle aspecten van zijn leven. Dus niet in een bepaalde context: werk, hobby of familiair – maar je leven als geheel.

Als je als manager (of in welke functie dan ook) weet en voelt wat je prioriteiten en principes zijn – en waar en wanneer deze gelden – kan je je tijd efficiënt indelen zonder overbelast te raken. Het inzicht in deze persoonlijke lange termijndoelen en prioriteiten van het totale leven vergemakkelijkt de kortere termijnkeuzes van de dagelijkse planning.

Een metafoor die Covey gebruikt om dit aan te duiden is de ‘law of the farm’. Als je in het najaar wilt oogsten, moet je in het voorjaar zaaien en tussentijds regelmatig wieden en water geven. Tussen zaaien en oogsten zit een niet samendrukbare tijd. Dat is een van de principes voor de beheerders die hun tijd moeten indelen. Dit principe is leidend, ook als je door omstandigheden van je koers wordt afgebracht. In het voorjaar wordt er gezaaid. Punt. Dus je bouwt niet eerst het huis af, je repareert niet eerst je gereedschap en gaat niet eerst feestvieren. Daar zijn de andere tijden van het jaar voor.