Vrijblijvend gesprek? Bel 06 127 97 369

Regressietherapie

De gedachte achter regressietherapie is dat hedendaagse psychische problemen hun oorsprong vinden in onverwerkte conflicten en innerlijke inprints vanuit het verleden. Deze oorzaken zijn echter vergeten en te diep weggezakt in het onderbewustzijn. Dit betekent dat je door praten níet ontdekt wat de oorzaken (en dus de oplossing) van je moeilijkheden of vragen zijn.

Tijdens een sessie gaat de cliënt terug in de tijd (regressie) en ontdekt zo wanneer en hoe een probleem ontstaan is. Door een speciale vorm van concentratie (trance) stopt het belemmerende, bewuste denken. Zo kunnen de verborgen, onderbewuste ervaringen van de cliënt alsnog verwerkt worden.

 

Tijdens de trance (een toestand van uiterste concentratie en ontspanning tegelijkertijd) en de therapie ontdekt de cliënt wat het verband is tussen vroegere gebeurtenissen en zijn huidige situatie. De therapeut heeft hierin een sturende rol. Hij vraagt de cliënt terug te keren naar het eerste moment dat het gevoel of de gedachte van de klacht zich voordeed. De regressie is dan begonnen.

Om het therapieproces te ondersteunen kan de therapeut de cliënt tijdens de regressie opdrachten geven. De therapeut kan bijvoorbeeld aan de cliënt te vragen de verschillende delen van zijn persoonlijkheid tegenover elkaar te zetten. Door het overmoedige kind met het angstige kind in dialoog te laten gaan, kan men meer vat krijgen op de situatie.

De oorspronkelijke beleving wordt zowel lichamelijk als emotioneel herbeleefd. Door deze probleemsituatie opnieuw te ervaren, kan deze opgelost en verwerkt worden. Dit kan een emotioneel zware ervaring zijn, maar hierdoor zullen ook de huidige klachten verdwijnen. De verwerking en de bevrijding van deze emoties leidt tot een bevrijdend inzicht, catharsis. De oorzaak en het gevolg van een trauma worden emotioneel en mentaal begrepen, geaccepteerd en in vrede losgelaten.

 

Reïncarnatietherapie
De onbewuste conflicten of trauma’s die tijdens de regressietherapie worden onderzocht, stammen uit het verleden van de cliënt, zoals de vroege jeugd, de babytijd, de geboorte of zelfs in de prenatale fase, de zwangerschapsperiode. Bij reïncarnatietherapie hanteren we dezelfde uitgangspunten, maar gaan we nog verder terug. De reïncarnatietherapeut gaat ervan uit dat de huidige problemen worden veroorzaakt door conflictervaringen uit vorige levens.
Tijdens zowel regressietherapie als reïncarnatietherapie raakt men door middel van hypnose in trance om zo in gedachten terug te gaan naar het moment dat het probleem in het verleden ontstond. De huidige klachten zullen verdwijnen op het moment dat de cliënt beseft wat de zin van de klachten is in het licht van eigen groei- en leerprocessen.

Voor wie is deze therapie geschikt?
Voor iedereen die de oorzaak van een probleem wil begrijpen, bereid is om de confrontatie met zichzelf aan te gaan en openstaat voor verandering en spirituele groei.
Deze problemen zijn: angsten, fobieën, depressies, gevoelens van vervreemding, zinloosheid, eenzaamheid, relatie- of werkproblemen, burn-outs, identiteitsproblemen en PTSS (Post Traumatische Stress Stoornissen).