Vrijblijvend gesprek? Bel 06 127 97 369

Inner childtherapie

Inner Child Therapie: een krachtige werkwijze om een diepgaand helingsproces te begeleiden

Inner Child Therapie is een therapeutische werkwijze waar op respectvolle en veilige wijze gewerkt wordt met (traumatische) ervaringen uit de kindertijd, van baby tot puber/adolescent. Het is een concept therapie welke gebruikt wordt in de populaire psychologie en dat uitgaat van de aanwezigheid van een kind aspect, het innerlijk kind, in de psyche van de mens, als een onafhankelijk werkend systeem. De term wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar de subjectieve ervaringen en overgebleven affecten van de kindertijd.

De oorspronkelijke theorie is gebaseerd op de Transactionele Analyse van psycholoog Eric Berne die het Ouder-, Volwassene- en Kind-Ego gebruikte als metaforen van wisselwerking tussen mensen. In het geval van Berne beschrijft het dus een metafoor en niet een systeem in onze hersenen.


Er zijn veel theorieën die het populair psychologische inner child benaderen. Zo beschreef Carl Jung een vergelijkbaar concept dat hij Goddelijke Kind noemde. Charles Whitfield bedacht de theorie het Kind van Binnen en verder wordt de term Ware Zelf vaak gebruikt. De Amerikaanse leider in de zelfhulpbeweging John Bradshaw beschreef zijn concept van het Verwonde Innerlijke Kind. Het Inner child valt binnen het concept van werken met delen.


Inner Child Therapie richt zich op existentiële vraagstukken: verlies van een geliefde, niet meer weten hoe verder te gaan na een scheiding, spanningen en conflicten in werksituaties, burn-out, conflicten met een partner of kind, geplaagd worden door flashback van vroegere trauma’s, je eenzaam voelen, neerslachtigheid of steeds maar weer vallen op de verkeerde man of vrouw. Bij deze problematiek voelen mensen zich klein en kwetsbaar. In actuele situaties waarin kwetsbaar of gekwetst voelen een rol speelt, komen oudere gevoelens uit onze kindertijd mee. Hierdoor voelt alles nog intenser en weten we ons vaak geen raad. Als we in een Innerlijk Kind “schieten” betekent dat naar onze mening dat we in trance gaan. We raken weg uit het hier en nu en vallen terug op een of andere oude overlevingsstrategie. Die oude overlevingsstrategie laat zich het best benoemen als een ingesleten gewoontepatroon. Deze overlevingsstrategie verschijnt in het dagelijkse leven hier-en-nu vaak als een natuurlijke trance waar we onvrijwillig in terecht komen.

Inner Child Therapie bij MFC, is een therapievorm, van waaruit op respectvolle en veilige wijze gewerkt wordt met (traumatische) ervaringen uit de kindertijd, van baby tot puber/adolescent. De therapie geeft een verdieping aan het werken met de concepten uit de Transactionele Analyse (van Eric Berne), waarbij methodieken als regressie en delenwerk vanuit de Hypnotherapie worden toegepast. Inner child therapie werkt zeer snel. In enkele sessies kan de cliënt reeds tot de kern van diens proces komen en op een veilige wijze zich nieuwe sterkere en efficiëntere patronen eigen maken.

We werken met een biografisch interview om meer zicht te krijgen op het systeem waarbinnen iemand is gesocialiseerd. Welke plek heeft iemand in de kinderrij in het gezin. Welke thema’s en patronen zijn er in het gezin doorgegeven, wellicht zelfs over meerdere generaties? Daarbij staat de interactie uit de vroege kindertijd tussen de ouders onderling en


Inner child therapie is een verdieping van regressietherapie waarin de nadruk ligt op somatics, emoties en overtuigingen als componenten van natuurlijke trance.