Vrijblijvend gesprek? Bel 06 127 97 369

Algemene informatie

De aanleiding tot het volgen van een coachingstraject kan zakelijk, persoonlijk of een combinatie van beide zijn. Coaching bij MFC onderscheidt zich in individuele coaching en de coaching binnen teams. De nadruk ligt niet zozeer op het vergroten van theoretische kennis, maar op het versterken van persoonlijke of groepseffectiviteit.


Zowel voor een leidinggevende als voor een medewerker of voor meerdere teamleden is het wel eens fijn om met een onafhankelijke sparringpartner naar zijn eigen functioneren te kijken. Het gaat om de vragen of twijfels over je privé- of werkleven die niet uitvoerig met je naasten besproken kunnen worden: je zit niet vast in problemen en functioneert op vele fronten goed, maar je voelt de behoefte om aspecten te optimaliseren.


Een persoonlijke coach neemt de tijd en aandacht voor jouw ervaringen, gedachten en gevoelens. De onderzoekende gesprekken vormen een vertrouwelijk rustpunt om tot inzichtelijkheid over jezelf en je levenssituatie te komen. Een coach geeft informatie waardoor je nieuwe inzichten kan opdoen of overwegingen kan formuleren die de basis vormen voor belangrijke beslissingen.


Maar you’re in charge: de coach volgt jou in het gesprek, je bent en blijft leidinggevend in het proces. Ook het tijdstip en de locatie van de gesprekken worden in onderling overleg afgesproken. We maken een onderscheid tussen ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte coaching.


Ontwikkelingsgerichte aanpak
Afhankelijk van de vraag biedt MFC meestal kortdurende ontwikkelingsgerichte coachingstrajecten. Tijdens deze trajecten wordt uitgebreid stilgestaan bij het huidige functioneren, mogelijkheden tot verandering of het bepalen van een verdere koers in je leven. De coach onderzoekt samen met de cliënt of de ingangsvraag tot een groter proces of thema behoort. Welk ontwikkelthema voedt het project of welke ontwikkeling wordt door het project gevoed. Er zijn verschillende methodieken om tot de formulering van het ontwikkelthema van een cliënt te komen. Vanuit het ontwikkelthema begint de zoektocht naar zelfsturing van de cliënt. Een van de cruciaalste processen!

We kunnen rustig stellen dat deze methodiek vele malen sneller werkt dan andere reguliere trajecten van coaching. Bij de reguliere technieken komt de cliënt veelal niet verder dan zijn maximale eigen grenzen, de coaching kan veel teveel tijd in beslag nemen doordat de coach geen of nauwelijks interventies pleegt. De zelfrelatie van de cliënt kan zonder (inter-)actieve coaching behoorlijk onder druk komen te staan, immers zonder de interventies van de coach wordt de realisatie van de cliënt zijn/ haar zoektocht veelal bepaald door de persoonlijke grenzen van de cliënt. Het blijft spoorzoeken in het eigen wereldmodel.

Wat de coach tijdens de zoektocht naar zelfsturing doet is samen met de cliënt exploreren in de wijze van denken en handelen naar een oplossing toe. Samen met de cliënt doet de coach diverse snelle interventies. Hij danst als het ware door de diverse lagen van project, zelfsturing en ontwikkeling heen. Na deze fase worden patronen van cliënt in kaart gebracht en in beweging gezet.

Een ontwikkelingsgericht werkende coach bij MFC is niet zomaar een coach. Hij is opgeleid door Rudy Vandamme zelf, de ontwikkelaar van de snelle en effectieve manier van coaching.

 


Peter Gossen